9 Chirila Silvia

"Să ai întotdeauna două animale de călărie: răbdarea şi prudenţa. Răbdarea te vesteşte şi prudenţa te păzeşte. Prudenţa este arta de a controla riscul".
"Ideal, absolut, desavarsire, infinit – cuvinte intru totul la fel". (Mizerabilii)
"Omul modern, mai mult decât omul de totdeauna, priveşte cu linişte numai în jos. Faţă de cer toate idealurile noastre sunt trădări". Emil Cioran
Tot ce spui, atât altora cât şi ţie, să fie adevărat – iată ceva ce nu poate fi întotdeauna sigur, deoarece poţi greşi; dar se poate şi trebuie întotdeauna să fii sigur că ceea ce spui e sincer pentru că de asta îţi poţi da seama imediat. Immanuel Kant
Spune întotdeauna adevărul şi nu va mai trebui să ţii minte. Mark Twain
Orice sistem filosofic sau filosof care va pretinde că spune Adevărul este mincinos. Coaxialismul este prin excelenţă filosofia care nu pretinde că spune Adevărul, dar care acceptă aplicaţii care susţin raportarea Iluziei Vieţii la Adevăr. (Sorin Cerin)